"Καλωσήρθατε στο ελεύθερο blog των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Ένα βήμα ενημέρωσης αλλά και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που αφορούν στην Ορθοπαιδική κοινότητα της χώρας. Απόψεις, ανακοινώσεις, διαφωνίες και συζητήσεις είναι ευπρόσδεκτες και θα αναρτώνται χωρίς λογοκρισία, αρκεί να κινούνται στα πλαίσια της ευπρέπειας."

Περιμένουμε λοιπόν τα posts σας στό

hellenic.orthopaedics@gmail.com

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

Η μείωση των νοσοκομειακών κλινών, που όμως είναι ... αύξηση !


" Από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας επισημαίνεται ότι ο πραγματικός αριθμός των νοσοκομειακών κλινών δεν ξεπερνούσαν τις 31.000, αν και οργανικά εμφανίζονταν να είναι 46.783."


Άρα... οι 36000 που μένουν μετά τις συγχωνεύσεις μας κάνουν άυξηση των κλινών κατά 5000. Απλά μαθηματικά. 
Τυχαίο ? Δε νομίζω ......


Πηγή: www.iatronet.gr

Σε μείωση των νοσοκομειακών κλινών, από 46.783 που είναι σήμερα σε 36.035, οδηγεί η απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδοτ για λειτουργική διασύνδεση των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι στην ευρύτερη έννοια της διασύνδεσης και στο πλαίσιο συνεργασίας σε διοικητικό, τεχνικό, νοσηλευτικό και ιατρικό επίπεδο, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Ο ενιαίος σχεδιασμός κοινών υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη ανάγκης της κάθε περιοχής σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθλψη.

- Η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους, την αξιοποίηση των υποδομών τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

- Ο σχεδιασμός της ισόρροπης ανάπτυξης ομοειδών ιατρικών τμημάτων, καθώς και η συνένωση - συλλειτουργία τους, με σκοπό μία νέα λειτουργική και ορθολογική κατανομή τους, για κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού.

- Ο σωστός προγραμματισμός, ανάπτυξη και διαχείριση των κλινών, με στόχο την αποσυμφόρηση τμημάτων και κλινικών με μεγάλο ποσοστό κάλυψης και ανάλογη αύξηση της πληρότητας νοσοκομείων μικρότερης δυναμικότητας. Ο προγραμματισμός και διάθεση ορισμένου αριθμού κλινών νοσοκομείων μικρής δυναμικότητας για τη φιλοξενία ασθενών με νεοπλασίες, στο πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας.

- Ο σχεδιασμός μετατροπής του σκοπού (μερικά ή ολικά) των δομών υγείας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, κατόπιν αξιολόγησης του έργου τους, σε συνδυασμό με τη χωροταξική τους κατανομή.

- Ο προγραμματισμός για την περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων δομών υγείας (ειδικές μονάδες, μονάδες αποκατάστασης).

- Η από κοινού ανάπτυξη ενιαίων μονάδων - δρατηριοτήτων (πλυντήρια, αποστείρωση, εστίαση, φύλαξη, καθαριότητα) για την υποστήριξη των διασυνδεόμενων νοσοκομείων.

- Ο ενιαίος σχεδιασμός της κτιριολογικής ανάπτυξης, συντήρησης, διαρρύθμισης υπαρχόντων χώρων, ανανέωσης εξοπλισμού και ενιαία διαχείριση υπάρχοντος εξοπλισμού και υλοποίηση έργων.

- Ο ενιαίος προγραμματισμός και ομαδοποίηση προμηθειών.

- Ο σχεδιασμός ενιαίων διαδικασιών ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών και κόστους.

- Η ενίσχυση και αλληλοσυμπλήρωση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό.

- Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους.

- Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας με τους ασφαλιστικούς φορείς και με ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης, μπορεί νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών να συνεργάζονται με γειτνιάζοντα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου