"Καλωσήρθατε στο ελεύθερο blog των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Ένα βήμα ενημέρωσης αλλά και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα που αφορούν στην Ορθοπαιδική κοινότητα της χώρας. Απόψεις, ανακοινώσεις, διαφωνίες και συζητήσεις είναι ευπρόσδεκτες και θα αναρτώνται χωρίς λογοκρισία, αρκεί να κινούνται στα πλαίσια της ευπρέπειας."

Περιμένουμε λοιπόν τα posts σας στό

hellenic.orthopaedics@gmail.com

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ιδιώτες γιατροί στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, ιδιωτικά ιατρεία στους Πανεπιστημιακούς και ίδρυση - λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας...


Πηγή: www.nooz.gr


Σημαντικές αλλαγές στο δημόσιο σύστημα Υγείας φέρνει το νομοσχέδιο που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται από δύο σε πέντε χρόνια ο χρόνος απαγόρευσης υποβολής υποψηφιότητας για διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ όσων δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται πρόωρα από αυτόν.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα σε γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠYΥ να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθιερώνεται η συμμετοχή των μονίμων πανεπιστημιακών γιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και επιτρέπεται εφεξής η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός ιδιωτικών κλινικών.

Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ένταξη των ΚΑΦΚΑ στο ΕΣΥ για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης - Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων επιδομάτων και άλλες διατάξεις» που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός.

Ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων έως μία μέρα την εβδομάδα θα μπορεί να πραγματοποιεί γιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου του ΕΣΥ της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο γιατρός.

Προκειμένου να τονωθεί η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, προβλέπεται οι μόνιμοι πανεπιστημιακοί ιατροί,


που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια ή μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, τουλάχιστον δύο μέρες την εβδομάδα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές.

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί μπορούν να διατηρούν τα ιδιωτικά ιατρεία τους υπό την προϋπόθεση ότι τις πρωινές εργάσιμες ημέρες και ώρες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προωθείται η ρύθμιση προκειμένου να μη μένουν κενές οι θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού της περιφέρειας, καθώς και για συνυπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας στην εξέλιξή τους.

Έτσι, οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του ιδίου ή άλλου ιατρού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό θα παρατείνεται η θητεία άλλου ιατρού ύστερα από την πρόταση του Νοσοκομείου. Η παράταση αυτή δίνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη.

Επιτρέπεται εφεξής η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός ιδιωτικών κλινικών για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επίσης, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου